← Tilbage til Foundation Fieldbus, Profinet & Wireless Devices kategori

TEKNOLOGI kan levere farmaindustrien EFFEKTIVITETEN og understøtte FORBRUGERTILLID

Radio Frequency Identification

Radiofrekvensidentifikation (RFID) giver adgang til gennemsigtige og nøjagtige oplysninger for at hjælpe farmaceutiske virksomheder med at tackle en række vigtige forretningsproblemer. De omfatter til enhver tid at sikre patientsikkerhed og produktsikkerhed. et stigende globaliseret marked behovet for at forbedre produktion og proces effektivitet for at reducere omkostningerne samt at tackle den samlede effektivitet i branchens forsyningskæde - fra et stofs udvikling gennem produktion og distribution til salgssted.

Dean Chespy - Life Sciences Development Manager for Siemens Industry Automation fremhæver de forretningsmæssige fordele, RFID kan levere til lægemiddelindustrien, og berører væksten af ​​begreber som serialisering og 'ePedigree' som den nyeste teknologi til at forbedre driftsprocesser og sporbarhed på markedet. Han siger, at virksomheder, der anvender RFID, vil se bedre driftseffektivitet; få en bedre forståelse af deres processer og virksomheder og kan udvikle en base for at begynde at tackle omkostningerne. Som en tilknyttet fordel kan det også beskytte virksomheder, da de arbejder under et lovgivningsmæssigt fokuseringsmål, der har til formål at garantere lægemiddelproduktsikkerheden og understøtter forbrugernes tillid globalt.

Et stadigt skiftende konkurrencemæssigt, lovgivningsmæssigt og økonomisk pres på medicinalproducenter betyder, at virksomhederne står over for to vigtige markedsdrivere. Dette er behovet for at forbedre produktions- og procesværdierne for at reducere omkostningerne og tilskynde til konkurrencemæssige fordele samt at håndtere industriens virkninger af markeds globalisering. Beviste teknologiske udviklinger som RFID og væksten af ​​unikke produktidentifikationskoncepter gennem de komplementære tilgange til serialisering og 'ePedigree' kan tilbyde reelle løsninger til en industri, der søger svar til at tilfredsstille disse to udfordringer.

Virksomhederne er nødt til at øge driftseffektiviteten og skabe fleksibilitet i fremstillingen med et kæmpe øje med omkostningerne for at sikre, at de kan levere hurtige problemfri produktionsomlægninger til at reagere på at ændre markedspåvirkninger og tendenser. De har også brug for at beskytte sig mod det stigende niveau af regering og lovgiver kontrol, at på den globale marked er stærkt fokuseret på patient og produktsikkerhed. Dette er i sammenhæng med en fortsat verdensomspændende handel med forfalskede stoffer, der i øjeblikket tegner sig for 5% af alle solgte stoffer (1).

RFID er på mange måder ikke en ny teknologi. Det anvender "smart tags" til at spore, spore og identificere enhver type genstande og har været i en eller anden form for brug i flere årtier, hovedsagelig inden for bilindustrien og elektronik. I de sidste 10 til 15-år har en fornyet interesse for fordelene ved at kalde komplette produktprofiler imidlertid været meget tiltrækkende for mange andre industrisektorer - med nogle dele af den farmaceutiske fremstillingsindustri, der ser sit klare potentiale.

I det væsentlige tillader RFID en fysisk enhed som en komponent eller en beholder, der automatisk identificeres som den bevæger sig langs forsyningskæden. Teknologien består af tre vigtige elementer. Først en tag (chip + antenne), der er knyttet til den pågældende fysiske enhed. For det andet en læser, der kan "læse og skrive" data fra og til den tilknyttede tag. Det tredje element er et systems evne til at kommunikere med en 'real time' kommunikationsplatform.

Et af de fleksible egenskaber, der tilbydes af RFID, er, at oplysningerne på tagsne læses af sensorer, som i modsætning til stregkodækvivalenter kan kommunikere med mange tags samtidig, og behøver ikke, at tagsne er i deres direkte 'line-of- syn'. Dette gør det muligt at identificere fysiske genstande med vedhæftede tags automatisk, fjerne manuel indgriben, forbedre forarbejdningsnøjagtigheden og fremskynde den samlede drift. Det kan fungere som en mobil database - i modsætning til stregkodningsløsninger, der skal forbindes tilbage til en central database.

RFID-tags kan bruges i en række formater, f.eks. I gentagelsesfremstillingsoperationer, såvel som i engangsemballageformater med oplysninger, der er tilgængelige i pakkenes levetid. Mærker i sådan brug bliver mere udbredte og bliver mere og mere omkostningseffektive, da de giver mulighed for at spore og spore varer over hele ende-til-ende forsyningskæden.

En sådan teknologi muliggør sporing af varer fra deres oprindelsessted for at bidrage til at skabe et gennemprøvet og højt kvalitetsniveau af forsyningskædes gennemsigtighed. Med RFID har hvert enkelt produkt en elektronisk "stamtavle", der indeholder alle relevante oplysninger om produktet, såsom de anvendte råvarer, produktionsdata, forsendelsesdatoer, opbevaringsbetingelser og -tider samt salg og anvendelse af produktet. Denne vigtige information kan bruges til at forbedre mange operationelle elementer for pharma-virksomheder, lige fra produkttilgængelighed på salgsstedet til lagerstyring, ledetider, investeringsplanlægning og i sidste ende kundetilfredshed.

Det kan også spille en afgørende rolle for at øge produktiviteten og produktsikkerheden, som er vigtige faktorer for lægemiddelvirksomheder. I sundhedsvæsenet kan evnen til at bruge sådanne oplysninger udnyttes som et centralt redskab til produktautentificering - hvilket er et våben til bekæmpelse af det grå marked, tyveri og narkotikasmugleri.

Serialisering

Drevet til at øge standarderne for produktsikkerhed for pharma-virksomheder har ført til vækst og vedtagelse af begrebet serialisering som næste fase, der bygger på fordelene, der er klart set og afledt af RFID-teknologi. Efterhånden som globaliseringen på tværs af medicinalindustrien øges, er det også kompleksiteten af ​​sin forsyningskæde, der stiller nye udfordringer op og potentielt bringer nye niveauer af sårbarhed over for virksomheder, der udvikler, fremstiller, distribuerer og dispenser stoffer. På grund af berygtede episoder vedrørende forfalskede eller forfalskede produkter har regeringerne ført til vejen for at sikre forsyningskædesikkerhed en høj prioritet, og som et middel til at vedtage og implementere sporbarhed har politikere og lovgivere opfordret til at sætte gang i indførelsen af ​​item-level serialisering.

Serialisering er en proces med at identificere et objekt med et unikt serienummer, der kan udveksles universelt. Inden for lægemidler kan det anvendes på hver enkelt genstand, et tilfælde og et palle af et lægemiddel til at autentificere det enkelte produkt og muliggøre sporing og sporing (og opbygning af stamtavle) indenfor forsyningskæderne hos producenter, distributører og grossister.

Kravene til serialisering vokser i USA og Europa og har medtaget FDA'en i at udvikle en standardiseret numerisk identifikator i USA. Tæt ved hjemmet vedtager Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutiske Industrier og Foreninger (EFPIA) - gennem sine 31 nationale lægemiddelindustriforeninger og 44 førende lægemiddelvirksomheder - en pilotkodningsopløsning til Europa (2). Dette er at udføre produktautentificering på tidspunktet for dispensering med en serialiseret Datamatrixkode på sekundær emballage af alle produkter, der sælges i Europa. EFPIAs klare mål er at forbedre patientsikkerheden på europæisk plan. Det vil være interessant at se, hvordan lovgivningsmyndigheden udvikler sig, da de globale markedsmæssige implikationer håndteres meget med en regional tilgang.

Men fordelene ved serialisering går ud over kun forsyningskædesikkerhed. Gennem serialisering er det ikke kun muligt at identificere et objekt unikt og at spore objektets bevægelse i forsyningskæden. Det er også muligt at tildele objektet attributter, som f.eks. Placering og tidsstempler (for spor og spor), temperatur, fugtighed og alle kvalitetsattributter som produktions- og procesdata, hvilket ikke ville være tilgængeligt på nogen forfalsket medicin. Når disse data er indsamlet og tildelt objektet, kan virksomheder reagere på og administrere de tilhørende produktoplysninger.

De specifikke mål for serialisering afhænger af ansøgningen, og i lægemiddelindustrien kan sådanne mål være at kontrollere ægtheden af ​​et produkt, forhindre forfalskede produkter i at komme ind i forsyningskæden, forbedre produktrekaldsledelsen eller endog hjælpe en kompleks undersøgelse i en sag af en uønsket hændelse eller hændelse. Som et eksempel findes forfalskede lægemidler, der allerede er udbredt i udviklingslandene, i stigende grad i Den Europæiske Union. Mens internetbaseret salg er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler, vises sådanne produkter også i den traditionelle forsyningskæde. Faktisk er der brug for hasteforanstaltninger for at beskytte europæiske patienter, herunder forbud mod ompakning af lægemidler (3).

I et forsøg på at håndtere det stigende problem med forfalskede stoffer og dets klare konsekvenser for patientsikkerheden, citerer FDA i Amerika RFID som en nøgleteknologi for at øge forbrugernes sikkerhed for lægemidler. Sammen med udviklingen af ​​serialiseringskonceptet og udviklingen af ​​en 'e-mail-løsning' (hvor et produkt har en elektronisk rekord af information, der er autentificeret og opdateret elektronisk, da den bevæger sig gennem forsyningskæden), er RFID centralt i den igangværende kamp om produktgennemsigtighed og produktsikkerhed. For de virksomheder, der er begyndt at udnytte en sådan tilgang, ser det ud til, at de fører vejen med hensyn til tidlig vedtagelse af RFID- og serialiseringsløsninger på produktniveau. Imidlertid er global adoption generelt over hele branchen stadig på et relativt lavt niveau, da virksomhederne har været langsomme til at afhente de erhvervsmæssige fordele, der allerede er oplevet af bil- og elektroniske giganter.

Det fremgår klart, at lovkravene på narkotikaproducerende virksomheder vil blive endnu strengere. Det antages, at der er et reelt potentiale for obligatoriske foranstaltninger som narkotikarentitet (relateret til dets oprindeligt certificerede fremstillingsdata) og elektronisk stamtavle (en dokumentation for, at stoffet blev fremstillet og distribueret under sikre forhold), der blev implementeret enten i USA eller på globalt plan. Det er sikkert, at medicinalvirksomheder skal overholde sådanne regler, hvis de skal fortsætte med at udvikle, producere og sælge deres produkter i store dele af verdensmarkedet.

Overholdelse af sådanne krav kræver seriøs indsats og investering. Med den farmaceutiske industri står over for øget pres med hensyn til time-to-market, markedssvarlighed, omkostningsreduktion og fleksibilitet i fremstillingen, hjælper de teknologiske løsninger til hånden behovet for gennemsigtige oplysninger, forbedringer af forretningsprocessen, produktsikkerhedskriterier og overordnede forsyningskædeseffektiviteter.

Mens RFID kan tilbyde reel fordel, er det ikke kun begrænset til pharma supply chain optimering eller ren spor og spor applikationer. Det giver stort potentiale i hele den farmaceutiske værdikæde, som nedenstående tabel illustrerer:

Potentielle anvendelser af RFID i biovidenskab nævnes:

• Produktudvikling - sporing af laboratorieprøver / sporing af patienter og anvendelse af prækliniske forsøg til støtte for F & U-funktioner
• Kapitalforvaltning - identifikation og sporing af containere i laboratoriet eller produktion / containerbevægelse og historie
• Agil og fleksibel fremstilling og produktion - lagerstyring / materiale tracking / produktionslinje ledelse / proces effektivitet
• Supply Chain - Grå markedssporing / beskyttelse mod falskmøntneri / produktrekallestyring / udløbsdato ledelse / lægemiddel validering spørgsmål ved salgssted / stof stamtavle

For narkotikaproducenter, distributører, apoteker og hospitaler, RFID, Serialization og 'E-Birthree' kan man fuldt ud understøtte ønsket om forbedret driftseffektivitet i deres virksomheder ved at eliminere menneskelige fejl, øge produktomkostningerne og reducere omkostningerne. Gennemsigtig, præcis og rettidig information om alle facetter af fremstilling og brug af narkotika er nu let tilgængelig via teknologi, der kan forbinde de forskellige elementer i lægemiddeldesign, produktion, opbevaring, transport og dispensering. Ikke alene hjælper RFID og Serialization i opgaven med løbende driftseffektivitetsforbedringer, så konkurrencemæssige pres kan overvindes, de hjælper også myndighederne i den igangværende globale narkotikamisbrugskrig.

Det skal erkendes, at vedtagelsen af ​​RFID-teknologi er begrænset til dato i medicinalindustrien. Virksomheder, der ikke har omfavnet det, bør efter min opfattelse se teknologien som en klar klip til beprøvede procesforbedringer og en vej til en værdifuld forståelse for deres egne forretningsprocesser og hvordan den fungerer, så strategiske og operationelle beslutninger kan være lavet baseret på præcise oplysninger.

Derudover vil den også lægge et solidt fundament og sikre produktsikkerhed på tværs af en industri, der ser større globaliseret reguleringskontrol. Det kunne argumenteres for, at brugen af ​​den type teknologi, der skitseres her, ligger i hjertet af lægemiddelindustriens evne til at sikre patientsikkerhed og tilfredsstille forbrugernes forventninger til fremtiden.
Referencer

1. Siemens UK Life Science Event, Warwick - oktober 2010
2. Siemens Nyhedsbrev - 'Serialisering til e-mail' - marts 2010
3. Siemens UK Life Science Event, Warwick - oktober 2010

Siemens Automation Industri - Manchester
Kan kontaktes på
Tlf: 0161 446 6400 eller Web: www.siemens / automation.com

Siemens Industry

Relaterede nyheder

Giv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.