← Tilbage til Enviro Monitoring, Recycling & Wastewater kategori

Akkrediteret Miljøovervågning: At MCERTain følelse

Jon Murthy Marketing Manager UKAS

Forud for den nuværende økonomiske afmatning viste det sig, at overvågningen af ​​miljøpåvirkningen var blevet skubbet tilstrækkeligt langt op på virksomhedernes dagsorden til at blive et vigtigt dagligt problem for de fleste processchefer. Når den økonomiske krise ramte, hævdede det forståeligt nok frygt for, at langsigtede miljø- og bæredygtighedsprogrammer ville blive opgivet til fordel for kortsigtede omkostningsbesparelser. Miljøledelsen har imidlertid været en prioritet for det store flertal af producenterne. Ud over væksten i antallet af tilgængelige miljøordninger er de allerede etablerede ordninger udvidet til at dække et bredere mandat, især dem, der vedrører emissionsovervågning.

Som led i betingelserne for at have tilladelse fra Miljøstyrelsen skal procesoperatører løbende overvåge procesemissioner for at kontrollere, at de forbliver inden for de lovligt tilladte grænser. Mange procesoperatører vælger at bruge tjenester fra en tredjepartsorganisation til at udføre denne overvågning. De kan dog ikke være opmærksomme på, at brug af en organisation med den relevante akkreditering til ISO / IEC 17025 under Monitoring Certification Scheme (MCERTS) under visse omstændigheder er obligatorisk.

Akkreditering og Miljø
I henhold til EU-lovgivningen har hvert land et enkelt nationalt akkrediteringsorgan (NAB), som har til opgave at udføre den uafhængige tredjeparts vurdering af organisationer, der tilbyder test-, kalibrerings-, inspektions- og certificeringstjenester. Det Forenede Kongeriges Akkrediteringstjeneste (UKAS) har været det eneste akkrediteringsorgan, der er anerkendt af regeringen siden dets dannelse i 1995 og blev den officielle NAB for Det Forenede Kongerige i 2010.

At opnå UKAS-akkrediteret status er ikke noget middel. Den ansøgende organisation gennemgår en fireårig vurderingscyklus bestående af to grundige besøgsbedømmelser og to yderligere overvågningsbesøg. Under hvert besøg skal organisationen demonstrere, at det er teknisk kompetent, at dets personale er passende kvalificeret, dets arbejdsmetoder er egnede til formål, og det relevante udstyr anvendes. Internationalt anerkendte standarder er ansat, hvilket betyder, at når akkrediteret status er opnået, kan den anvendes i 135 økonomier over hele verden.

MCERTS Akkreditering

Stack emissions monitoring was the first area to be accredited under the Environment Agency’s MCERTS performance standard. Over the years the MCERTS scheme has steadily expanded to cover a greater number of areas, making MCERTS a more comprehensive and robust way of assessing environmental emissions. Despite adding water and soil to list of areas that can be accredited, there is still room to expand the scheme even further.

Akkreditering af MCERTS-aktivitet falder ind i to discipliner: prøveudtagning og analyse. Fra og med 1st juni 2010 kan både prøveudtagning og analyse af vand akkrediteres under MCERTS. Men som ordningen i øjeblikket står, er det kun prøveudtagningen af ​​stakemissioner og analysen af ​​jord, der falder ind under MCERTS-akkreditering. Bestræbelserne på at imødegå denne potentielle mangel er godt i gang.

I forbindelse med opsamling af jordprøver er BS 10175 en ny kodeks for praksis, der vedrører undersøgelse af forurenet jord og jordprøveudtagning. Ud over at have flere referencer til MCERTS og UKAS, er der støtte fra Miljøindustri Kommissionen og Sammenslutningen af ​​Kemisk Industri til Jordprøvetagning, der skal dækkes af akkreditering. Tilsvarende opfordrer sammenslutningen af ​​geotekniske og geomiljøspecialister sine medlemmer til at levere højkvalitets, passende, pålidelige og uafhængige testtjenester ved at støtte ekstern akkreditering til ISO / IEC 17025.

Derudover arbejder Kildeforsøgsforeningen sammen med Miljøagenturet, UKAS og repræsentanter for akkrediterede testlaboratorier for at sikre, at der lægges større vægt på kvaliteten af ​​de analyseprøver, der er taget under stakovervågningskampagner.

Beyond MCERTS

Ud over MCERTS er der andre områder af miljøovervågning, der kan akkrediteres. Væksten i antallet af akkrediteringsbaserede ordninger har nået det punkt, hvor akkreditering hurtigt bliver den foretrukne metode til kvalitetssikring i miljøledelsen. ISO 9000 fungerer som miljøledelse svarende til ISO 14001-serien af ​​standarder, og giver virksomheder mulighed for at opnå akkrediteret certificering for at vedtage de bedste miljøledelsessystemer.

Behovet for konsistens i vurderingen af ​​livscyklusemissioner af drivhusgasser og -tjenester resulterede i udviklingen af ​​offentligt tilgængelig specifikation (PAS) 2050. Selvom der har været verifikationsorganer, der gør et meget godt arbejde med at vurdere drivhusgasemissionerne, var der historisk set ingen sammenhængende standard, hvormed de kunne måles. Dette betød, at de, der anskaffer emissionsovervågningstjenester, ikke nemt kunne afgøre, hvilke organisationer der er kompetente. Gennem udviklingen af ​​ordningen, som er sponsoreret af Carbon Trust og Defra, eksisterer disse garantier nu, hvilket betyder, at slutbrugerne kan have tillid til de tjenester, de anskaffer.

Resumé

Pålidelighed er en vigtig drivkraft i enhver overvågnings-, måle- og analyseaktivitet. Uanset om de kommer fra indenfor eller uden for organisationen, skal brugerne af sådanne tjenester vide, at de data, de modtager, er pålidelige og præcise. At opkalde en UKAS-akkrediteret organisation til at udføre disse tjenester giver denne sikkerhed. Hvor resultaterne skal bruges til at vise overholdelse af lovgivningen, er det vigtigt at kunne bevise, at de opnåede resultater er korrekte.

Som det fremgår af den seneste hurtige vækst i antallet af MCERTS-tjenester, der kan akkrediteres, ser akkreditering ud til at blive de facto-standarden for kvalitetssikring i miljøledelsen. Ved at engagere sig i en organisation, der er akkrediteret til ISO / IEC 17025 for MCERTS, kan processtyrere sikre, at de modtager en service, der er teknisk kompetent, egnet til formål og drift i overensstemmelse med bedste praksis.

For mere information om UKAS eller akkreditering, besøg www.ukas.com Fuldstændige oplysninger om de MCERTS programmer kan findes på www.mcerts.net

Process Industry Informer

Relaterede nyheder

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.