← Tilbage til Miljø og Emission Monitoring kategori

Nye overvågning og rapportering retningslinjer for fase 3 EU emissionshandelsordning

Emissionshandelsordning

EU-virksomheder skal overvåge og rapportere deres drivhusgasemissioner i EU's emissionshandelsordning (ETS). I 2013 Phase 3 begynder og nye retningslinjer for rapportering er blevet udviklet for at bygge videre på de to foregående faser. Chris Dimopoulos fra National Physical Laboratory (NPL) har gennemgået de nye retningslinjer. Han forklarer det nuværende system og hvad ændringerne vil betyde.

ETS kræver CO2-emittere inden for EU for at overvåge deres emissioner og rapportere dem årligt. Hvert år skal de overdrage godtgørelser (en godtgørelse svarer til et ton CO2) for at tage højde for deres faktiske emissioner.

Installationerne får handelskreditterne fra NAPS (nationale tildelingsplaner), som er en del af hvert lands regering. Udover at modtage denne oprindelige tildeling kan en operatør købe EU- og internationale handelskreditter, enten fra andre organisationer eller fra carbon offset-projekter. Ligeledes kan organisationer, der reducerer CO2-udledninger, sælge deres kreditter. NAP'erne vil blive erstattet af en enkelt EU-dækkende ramme for fase 3 af ordningen.

Dette system skaber en kappe på de samlede europæiske emissioner og giver økonomiske incitamenter til organisationer til at reducere deres emissioner. Målet er at ved 2020 vil antallet af tillæg til rådighed være 21% under 2005 niveauer.

Betydningen af ​​måling
ETS dækker i øjeblikket mere end 11,000-installationer inden for energi og industrisektoren, som kollektivt står for næsten halvdelen af ​​EU's CO2-emissioner og 40% af sine drivhusgasemissioner. Dette omfatter over 850-organisationer i Storbritannien.

Nøglen til programmets succes er at sikre, at virksomhederne nøjagtigt rapporterer deres emissioner til den relevante myndighed. EU har offentliggjort et sæt overvågnings- og rapporteringsretningslinjer (MRG) for at sikre, at disse måles og rapporteres nøjagtigt.

Den nuværende MRG definerer metoden til måling af emissioner. Virksomheder skal overvåge deres emissioner enten ved hjælp af en beregningsbaseret metode eller ved direkte måling. Beregningen indebærer multiplicering af aktivitetsdata (brændstofforbrug) ved emissionsfaktor (kulstofindhold i brændstof) ved oxidationsfaktor (forholdet mellem carbon oxideret til CO2). Direkte måling kræver analyse af CO2 indholdet af stakemissioner på stedet via Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS).

Virksomhederne falder i tre kategorier, A, B eller C, afhængigt af deres udledninger - jo højere emissionerne er, desto strengere rapporteringskrav. Kategorien og typen af ​​proces eller brændstof vil igen tildele et bestemt niveau til virksomheden som helhed eller til en bestemt emissionskilde inden for den. Forskellige niveauer har forskellige krav til metoderne til at bestemme CO2-emissioner. For eksempel kan lavere tier bruge en standardværdi for brændstofemissionsfaktoren, men højere tier skal sende prøver til analyse.

Når der først er tildelt et niveau, skal virksomheder indsende en plan med angivelse af deres metode til måling og rapportering af emissioner, herunder eventuelle usikkerheder i deres metoder.

Tid til at opdatere kravene
ETS fastsætter mål, der løber over en periode på flere år. Den anden fase af ETS, som startede i 2008, slutter i år, og den tredje vil begynde i 2013. Når vi går ind i en ny periode, er der gennemført konsultationer for at identificere måder til forbedring af rapporteringen for den næste handelsperiode.

De nye retningslinjer giver en række små men betydelige ændringer, der angiver mangler i de nuværende retningslinjer.

Et problem, der er blevet behandlet, er den mere klare og koncise definition af klausuler i retningslinjerne, som giver virksomheder mulighed for at anvende lavere niveauer, hvis de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde deres specificerede, anses for "teknisk ikke gennemførlige eller ville medføre urimelige omkostninger". Den nye MRG kræver, at operatørerne bevise ved beregning, at omkostningerne opvejer fordelene. Fordelen beregnes ved at multiplicere en forbedringsfaktor med en referencepris på 20 euro pr. Godtgørelse. Forbedringsfaktoren vil være afhængig af gennemsnitlige årlige emissioner og forskellen mellem usikkerhed opnået af operatøren og usikkerhedstærsklen for det niveau, de skal overholde.

Den nuværende version af MRG kræver virksomheder, som vælger direkte måling til at bestemme deres emissioner for at modtage godkendelse fra den kompetente myndighed og demonstrere, at direkte måling vil opnå større nøjagtighed. De nye retningslinjer sætter de to metoder på lige fod med anerkendelse af den øgede tillid til CEMS og de kvalitetssikringsprocedurer, der er relateret til dem. Operatørerne vil nu kunne anvende direkte måling, så længe de kan overholde usikkerhed og tierkrav, hvilket reducerer hindringerne for virksomheder, der ønsker at anvende denne metode.

For dem, der bruger beregningsmetoden, skal en usikkerhedsvurdering af målesystemer til brændstofforbrug udføres af operatører, og de nye retningslinjer vil give mere detaljeret information om kalibrering og usikkerhedskrav. Leverandører af måleapparater vil give usikkerhed om systemet, men faktorer som kalibrering, vedligeholdelse, driftsforhold og miljøforhold kan yderligere påvirke usikkerheden. Den nye MRG kræver, at operatørerne multiplicerer kalibreringsresultaterne med en konservativ justeringsfaktor mindst en gang om året og efter hver kalibrering. Dette skal tage højde for virkningen af ​​usikkerhed under brug. Eventuelle yderligere usikkerhedskilder i forhold til hvordan måleenhederne drives, skal også medtages i usikkerhedsbudgettet.

De nye retningslinjer indfører også et krav om, at operatørerne skal gennemgå metoder ved bestemte tidsintervaller for at fastslå, hvilke skridt der kan træffes for at forbedre deres metodologi. Operatører, der bruger lavere niveauer end dem, der er angivet i retningslinjerne, bør rapportere om de skridt, der er truffet for at overholde deres krævede niveau. For kategori A er tidsintervallet fire år, kategori B to år og kategori C et år.

Overvågningsplanen vil være et kerneelement i MRG for fase 3, og forståelsen af ​​dets krav og den dokumentation, der er nødvendig for indsendelse, herunder de nye krav, vil være afgørende for operatører med ansvar for emissionsovervågning.

Gennemgang af retningslinjerne og den støttende målingekspertise

Gennemgangen af ​​de nye retningslinjer blev gennemført som led i et igangværende NPL-projekt kaldet Metrologi for Emissionshandel. Dette bygger på NPL's ekspertise inden for emissionsovervågning og falder ind under det nyligt lancerede Center for Carbon Measurement hos NPL, der udvikler teknologien og ekspertisen til præcist og praktisk overvågning af CO2-emissioner i en bred vifte af miljøer. Centret understøttes af National Measurement System og er en nøgle komponent i National Measurement Strategy.

ETS-projektet involverer tæt samarbejde med industrien til at analysere metoder til overvågning, rådgivning om usikkerhed og udforskning af vanskeligheder med at opfylde krav. Denne erfaring og ekspertise leverer til projekter som udvikling af retningslinjer, der opfylder behovet for emissionsreduktioner, samtidig med at de afspejler virkeligheden af ​​erhvervslivet. Det understøtter også udviklingen af ​​nye teknikker og tjenester for at hjælpe industrien med at overholde overvågningsretningslinjer som omkostningseffektiv og præcist som muligt - at hjælpe både regering og virksomhed med at opfylde emissionsreduktionsmål.

NPL er tilgængelig til rådgivning og vejledning i forhold til ETS og kulstofmåling i almindelighed og opfordrer til eventuelle tilbagemeldinger fra industrielle operatører, der hidrører fra deres erfaring med overvågning af drivhusgasemissioner under ETS.

De, der ønsker at lære mere om NPLs arbejde på disse områder, bør kontakte Jane Burston ([Email protected]) eller Chris Dimopoulos ([Email protected]).

National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex kan også kontaktes på Tlf: 0208 977 3222.

Process Industry Informer

Relaterede nyheder

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.