Scanning 101, Grundlaget for den strukturerede lys 3D scanningsproces

3D scanning 1013D-scanning er en proces i flere trin, der omfatter forberedelse, scanning og behandling af 3D-scanningsdata. Denne eBook diskuterer det grundlæggende i den strukturerede lys 3D scanningsproces og giver tips om hvordan man opnår bedre scanningsresultater

«
»