iAir - en CO2, CO, temperatur og luftfugtighedskamera på DL-302, DL301 og DL-303

iAir skærmbilleder

iAir er en fjernskærm til kulstofdioxid (CO2), kulilte (CO), temperatur og fugtighed.

Målværdierne kan hentes fra DL-300 serien, der er produceret af ICPDAS CO., LTD. via Ethernet.

DL-300-serien er nu tilgængelig til DL-301-, DL-302- og DL-303-moduler.? DL-300-serien kan tilføjes til den overvågede liste ved at søge på LAN eller direkte indtaste en IP-adresse.

Den overvågede liste kan arrangeres til en gruppe. I gruppelistevisningen kan kulstofdioxid (CO2), carbonmonoxid (CO), temperatur og fugtighedsværdier af alle indretninger opnås samtidigt.

Brug iAir kan:

  • Få real-time kulilte, kulstofdioxid og temperatur i luften, hvor enheden er placeret.
  • Send besked til DL-300 serien.

Download fra App Store

Hent fra Google Play

«
»